7 december 2021

Ontslag nemen

2 min read

Iedereen heeft wel eens zo’n moment waarop hij denkt: “Ik ga zelf ontslag nemen!”. Dat kan het tijdelijke gevolg zijn van een zwaar weekend, maar meestal is er meer aan de hand. Misschien ben je uitgekeken op je werk, je collega’s of je werkgever. Als je al een nieuwe baan hebt gevonden, is er niets aan de hand. Maar als dat nog niet gelukt is, blijft je ontslag indienen spannend. Kun je aanspraak maken op een WW-uitkering en misschien wel een ontslagvergoeding?

Hoe moet ik zelf ontslag nemen?

Zelf ontslag nemen is niet ingewikkeld. Je stelt een e-mail of brief op waarin je aangeeft op welke datum je jouw arbeidsovereenkomst opzegt en wanneer je uit dienst wilt treden. Deze ontslagbrief stuur je naar je werkgever. Vraag om een ontvangstbevestiging, zodat je kunt bewijzen dat je werkgever je opzegging heeft ontvangen.

Aandachtspunten als je ontslag wilt nemen

Ontslag nemen heeft een aantal juridische consequenties. In de basis heb je namelijk geen recht op een ontslagvergoeding of WW-uitkering. Verder moet je je houden aan de geldende opzegtermijn en onderzoeken of er een concurrentiebeding is. We leggen uit hoe het zit.

Welke opzegtermijn geldt bij zelf ontslag nemen?

Het is niet verstandig om per direct ontslag te nemen en te stoppen met werken. Je moet rekening houden met de minimale opzegtermijn. Dat is de periode die ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je opzegt. Gedurende de opzegtermijn moet je dus nog doorwerken. Je opzegtermijn staat in je contract of cao. Als dat niet zo is, geldt vaak een periode van 1 maand.

Mag ik ontslag nemen bij een tijdelijk contract?

Je mag alleen ontslag nemen bij een tijdelijk contract als er in je arbeidsovereenkomst of cao staat dat je tussentijds mag opzeggen. Als je geen tussentijds opzegbeding overeengekomen bent, kun je alleen ontslag nemen als je werkgever dat toestaat. Bij een nulurencontract geldt een opzegtermijn van 4 dagen.

Heb ik recht op WW als ik zelf ontslag neem?

Wie zelf ontslag neemt, heeft normaliter geen recht op een WW-uitkering. Het UWV acht je dan verwijtbaar werkloos. Door aan te sturen op ontslag met wederzijds goedvinden, is het mogelijk om alsnog je WW-uitkering veilig te stellen. Laat je vaststellingsovereenkomst gratis controleren om zeker te weten dat je geen rechten verspeelt of geld laat liggen.

Krijg ik een ontslagvergoeding als ik ontslag neem?

Als je vrijwillig ontslag neemt, dan heb je geen recht op een transitievergoeding. Indien je ontslag een gevolg is van verwijtbaar handelen of nalatigheid van je werkgever, is er meer mogelijk. Via ontslag met wederzijds goedvinden kan er vaak alsnog onderhandeld worden over een passende ontslagvergoeding.

Geldt er een relatiebeding of concurrentiebeding?

Controleer voordat je ontslag neemt of je contract een relatiebeding of concurrentiebeding bevat. Hiermee kan je werkgever je beboeten als je na je ontslag voor een concurrent, klant of relatie gaat werken. Onderhandel over het vervallen van een dergelijk beding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *