7 december 2021

Het verschil tussen studiekeuzeadvies en studiekeuzecoaching?

5 min read

Moet jij binnenkort een studiekeuze maken? Dan is de kans groot dat er twijfels en onzekerheden komen op spelen en dat is helemaal niet gek. De meeste studiekiezers hebben last van studiekeuzestress omdat er ontzettend veel aanbod is. We leven in een tijd waar ‘the sky is the limit’, er is veel mogelijk je kunt je ontwikkelen hoe jij dat wilt. Vroeger was het normaal dat je het beroep ging uitoefenen die je vader of moeder uitoefende maar tegenwoordig is dat niet het geval. Daarom is het ook belangrijk dat je hiermee om kunt gaan, daar is wat studiekeuzeadvies bijvoorbeeld geschikt voor. Zorg ervoor dat je de juiste vorm van hulp aanneemt om tot een goede studiekeuze te komen. In dit artikel wordt er ingegaan op de vormen van studiekeuzebegeleiding zoals studiekeuzeadvies en studiekeuzebegeleiding.

Verschillende vormen van studiekeuzebegeleiding

Er zijn veel verschillende vormen van studiekeuzebegeleiding waardoor het belangrijk is te weten welke vormen dit zijn en welke vormen het beste bij jou passen. Zorg er daarom voor dat je dit artikel goed doorleest. Hier wordt een onderscheidt gemaakt tussen studiekeuze advies en studiekeuzecoaching, sommige denken dat dit deze hetzelfde zijn maar er zit duidelijk onderscheidt tussen deze twee vormen. Studiekeuzebegeleiding is een algemene noemer voor alle vormen van begeleiding op het gebied van het maken van een studiekeuze. In principe zit het onderscheidt er met name in dat er bij studiekeuzeadvies een test wordt gemaakt waarna een expert advies geeft. Het is vervolgens aan jou wat je met dit advies doet. Bij studiekeuzecoaching worden er met name gesprekken gevoerd waarbij er praktische oefeningen worden gedaan, aanvullend kunnen er testen worden gedaan. Echter wordt er bijna nooit een advies gegeven.

Studiekeuzeadvies

Studiekeuzeadvies is eigenlijk de oudste vorm van studiekeuzebegeleiding, het was al snel duidelijk dat het belangrijk was de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Niet alleen maar op de werkvloer maar ook bij een studie. Tegelijkertijd kwamen er steeds meer mogelijkheden in onze snel veranderende innovatieve maatschappij, hierdoor werden de keuzes enorm vergroot. Veel scholieren en studenten wisten hier niet mee om te gaan. Daarom zijn er studiekeuze en beroepskeuze testen ontwikkeld. Het is belangrijk dat een test wetenschappelijk betrouwbaar en valide. De uitkomst moet redelijk hetzelfde zijn en de test moet meten wat moet worden gemeten.

Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten test maar de meeste zijn compleet. Na het maken van de test krijg je een uitgebreid rapport van wie je bent en waar je goed in bent. Zo worden er kwaliteiten, talenten en innerlijke drijfveren naar voren gebracht, deze worden dan vaak gekoppeld aan je interesses waardoor er een profiel geschetst kan worden. Uiteindelijk kan er vanuit daar een match zijn met bepaalde opleidingen en beroepen. Hier kun je jezelf in vinden of niet, dat is maar de vraag. Het nadeel is dat je vaak wel weet wat bij je past maar niet waarom waardoor je mogelijk minder gemotiveerd of overtuigd bent. Studiekeuzeadvies is geschikt als je weinig tijd hebt en als je nog jong bent waardoor je moeilijk kunt reflecteren. Wil je meer de diepte in, dan kun je voor studiekeuzecoaching kiezen. Daar wordt hieronder meer over verteld.

Studiekeuzecoaching

Studiekeuzecoaching verschilt van studiekeuzeadvies omdat er bij studiekeuzecoaching echt de diepte om wordt gegaan. Je voert gesprekken en voert daarbij praktische oefeningen uit. Je gaat bijvoorbeeld ook echt op onderzoek uit waardoor jij je verwachtingen kunt checken. Studiekeuzecoaching is dus een stuk uitgebreider en gaat over het algemeen uit van 5 stappen: de vraagstelling in kaart brengen, zelfinzicht vergroten, oriënteren, verdiepen en een beslissing maken. Tijdens deze stappen leer je veel over jezelf en ontwikkel je ook een strategie hoe je met een dergelijk proces omgaat. Hierdoor leer jij jezelf sturing en richting te geven, iets wat bij studiekeuzeadvies niet gebeurt. Dit is voor vele een reden om voor studiekeuzecoaching te kiezen en niet voor studiekeuzeadvies. Lees hieronder snel verder hoe het studiekeuzecoaching traject er verder uitziet om nog meer inzicht te krijgen wat bij jou past.

Hoe ziet een traject bij studiekeuzecoaching eruit

Het is misschien moeilijk voor te stellen hoe een traject eruit ziet bij een studiekeuzecoach. Studiekeuzeadvies is daarentegen een stuk eenvoudiger te begrijpen. Zoals hierboven al eerder is benoemd heeft een traject over het algemeen een vaste structuur, echter is ieder traject wel op maat! Het is erg belangrijk dat jij inspraak hebt in het vormgeven van het traject, op deze manier blijf jij namelijk gemotiveerd om de dingen te doen die er gedaan moeten worden. Een traject begint altijd met een intake waarbij jouw hulpvraag in kaart wordt gebracht, daarbij is het heel belangrijk eerlijk te zijn en je verwachtingen uit te spreken. Tijden dit gesprek kun je ook direct doelen gaan stellen. Vervolgens ga je aan de slag met het coaching traject. Dit zal over het algemeen beginnen met een zelfanalyse.

Een zelfanalyse doen

Een zelfanalyse is belangrijk om dichter bij jezelf te komen, dus wie je bent, wat je kunt en wat je interesseert. Als dit duidelijk is kom je dichter bij je authentieke jezelf. Authenticiteit is de mate waarin je trouw bent aan je eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks externe krachten en invloeden. Wanneer je authentiek bent maak je keuzes vanuit jezelf en minder vanuit externe invloeden. Dit draagt bij aan je welzijn. Je zal dus sneller een studiekeuze maken gebaseerd op wat je leuk en belangrijk vindt en minder omdat het bijvoorbeeld goed verdient. Verder kom je achter je talenten, competenties en persoonlijke waarden. Talenten verschillen van competenties. Talenten betreft een aangeboren kwaliteit die je onder de juiste omstandigheden goed kan ontwikkelen en waar je energie van krijgt. Een competentie heb je ontwikkeld door inspanning en oefening. Waarden zijn je innerlijk drijfveren die helpen bij het maken van keuzes.

Ruiken, proeven en zien

Voor een juiste studiekeuze is het essentieel je verwachtingen te managen en ook te voelen in plaats van te denken. Dit is ook iets wat bij studiekeuzeadvies vaak wordt overgeslagen. Je gaat bij studiekeuzecoaching na de zelfanalyse eerst oriënteren en daarna verdiepen. Studiekeuzeadvies kan helpen als je dus moeilijk kunt reflecteren maar dan nog is het bij studiekeuzeadvies een gemis omdat je niet gaat ruiken, proeven en zien in de praktijk. Het zou goed zijn om een combinatie te maken van studiekeuzeadvies en begeleiding als je toch gebruik wilt maken van studiekeuzeadvies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *