Het functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek voeren

Een functioneringsgesprek voeren is het belangrijkste gesprek van het jaar. In dit gesprek wordt gekeken naar het functioneren van de werknemer en leidinggevende in het voorafgaande jaar. Daarnaast maken leidinggevende en werknemer afspraken voor het komende jaar. Dit is de basis voor alle voortgangsgesprekken die in het jaar gevoerd worden tussen werknemer en leidinggevende. Het functioneringsgesprek kent dus twee delen: het afgelopen jaar en het komende jaar. De afspraken moeten vastgelegd worden in een functioneringsgesprek formulier.

Het functioneringsgesprek formulier

Omdat het functioneringsgesprek de basis is van de voortgangsgesprekken is het belangrijk om in ieder geval de afspraken voor het komende jaar op papier te zetten. Aangezien dit voor bedrijven onderling veel kan verschillen, kan ieder bedrijf zijn eigen formulier aanpassen naar gelang wat dit bedrijf belangrijk vindt in zijn of haar werknemers.

Het functioneringsgesprek over het afgelopen jaar

In het functioneringsgesprek over het afgelopen jaar wordt in een open gesprek tussen werknemer en leidinggevende ingegaan op wat er goed ging en wat er niet zo goed ging. Belangrijk in dit gesprek is dat beide partijen zowel positieve als negatieve feedback geven. Het is geen statement van schuld of waardering. Beide partijen kunnen in dit gesprek aangeven wat ze hebben ervaren in het afgelopen jaar. Op basis van dit gedeelte van het functioneringsgesprek kan er besloten worden over de toekomst van werknemer binnen het bedrijf.

Het functioneringsgesprek over het komende jaar

In de opsomming van afspraken voor het komende jaar maken de werknemer en de leidinggevende heldere, voor beide partijen acceptabele afspraken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: taken, opleidingen en trainingen van de werknemer, doelstellingen (of targets), beloningen en wat de leidinggevende doet aan ondersteuning en infrastructuur zodat de werknemer de doelstellingen kan halen. Hierbij is het dus zeer belangrijk dat de doelstellingen meetbaar worden opgesteld. Ook wel SMART doelen stellen genoemd.

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel voor beide partijen
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden

Een functioneringsgesprek formulier bevat alle doelen voor de werknemer en de afspraken die zijn gemaakt met de leidinggevende hoe deze doelen worden behaalt en wat de werknemer daarvoor nodig heeft van bijvoorbeeld de leidinggevende. Dit functioneringsgesprek vormt de lijndraad waarover de voortgangsgesprekken gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *